Retningslinjer nosework

Alle som trener Nosework i FBK, skal forholde seg til regler i forhold til klubben og sporten.

Retningslinjer trening

For nye ekvipasjer som skal trene hos oss, må de ha gjennomført et nybegynnerkurs i Nosework. Klubben vil arrangere dette med jevne mellomrom. Dette for å gi alle ekvipasjer som trener hos oss en god treningsopplevelse. Videre må du melde deg på treningen gjennom link som blir lagt ut på gruppen her på Facebook på mandager

Påmelding er bindende. Kostnadene for lokale dekkes inn av treningsavgift fra deltakerne. For at økonomien i dette skal være forutsigbar og at klubben ikke skal bli økonomisk skadelidende, er vi avhengig av at alle påmeldte betaler korrekt beløp med dato innen gitt tidsfrist.

Pris: 150,- for de som ikke har hallabonnement enten FULL eller MEDIUM hvor Nosework er krysset av som valgt gren

Betales med Vipps. Påmeldingen er økonomisk bindende.

Alle som er påmeldt står fritt til å gi bort eller selge plassen sin til andre ekvipasjer seg imellom og gir beskjed til Nosework komiteen. Trening holdes av veileder. Egentrening er ikke tillatt.

Generelle retningslinjer ved trening

  • Alle skal møte 10 minutter før oppsatt treningstid. Hunder skal da være ferdig luftet og klare til å trene.
  • Tisper med løpetid er tillatt, men skal bruke tispetruse. Hannhunder som marker skal bruke tissebånd. Ved tissing på utstyr må det påberegnes et gebyr pålydende kr. 100,-.
  • Hunder skal ha sele/halsbånd under trening. Parkering skal skje på parkeringsplassen.
  • Hunder skal luftes vekk fra bygget, med særlig vekt på å unngå markeringer ved inngangsdøren til bygget. Alle hunder skal holdes i bånd når de ikke trener, også utenfor Bygget. All avføring skal plukkes opp.

FBKs mål for Nosework

  • At treningene skal være et trivelig sted å møtes for å gjøre noe gøy med hunden sin.
  • At flest mulig av klubbens medlemmer som trener også ønsker å konkurrere.
  • Øke team-/klubbfølelsen blant ekvipasjene i klubben.