Timeplan for vinterhalvåret (januar-april) 2021

TORSDAG

Konkurransegruppe
kl 20:00-22:30
Follohallen

Hold deg oppdatert med facebookgruppen 

LØRDAG

Konkurransegruppe
kl 11:00-14:00
Syverud

Hold deg oppdatert med facebookgruppen

SØNDAG

Nybegynnergruppe
kl 15:00-17:30
Follohallen

Hold deg oppdatert med facebookgruppen

SØNDAG

Konkurransegruppe
kl 17:30-20:00
Follohallen

Hold deg oppdatert med facebookgruppen

ONSDAG

Alle klasser
kl 18:00
FBK Låven

Hold deg oppdatert med facebookgruppen

TORSDAG

Alle klasser
kl 18:00
FBK Låven

Hold deg oppdatert med facebookgruppen

MANDAG

Lydighetstrening
kl 20:00-21:00
Follohallen

Hold deg oppdatert med facebookgruppen

LØRDAG

Spor/Feltsøk/Rundering
kl 11:00

Send mail til bruks@fbk.no for å få beskjed om treningsplass

MANDAG

Alle klasser
kl 20:00-21:00
Follohallen

Hold deg oppdatert med facebookgruppen

MANDAG

Alle klasser
kl 21:00-22:30
Follohallen

Hold deg oppdatert med facebookgruppen

TORSDAG

Alle klasser
kl 18:30-20:00
Follohallen

Hold deg oppdatert med facebookgruppen