Hallen - Abonnement

Generell informasjon

For å trene i hallen til FBK må man være medlem i klubben og ha betalt treningsabonnement.
Kontakt oss på halldrift@fbk.no ved spørsmål.

 • vi gjør en løpende vurdering for nye som ønsker abonnement, delvis avhengig av gren man skal trene

Treningsabonnement tegnes for et halvt kalenderår om gangen

 • medlemmer som er nyinnmeldt midt i et halvår betaler for inneværende og resterende måneder i gjeldende halvår
 • kontakt Halldriftskomiteen for øvrige spørsmål rundt abonnement og se også kontrakt for retningslinjer.

Grenene er tildelt faste treningstider på mandag-fredag

 • fordelingen vil bli vurdert etter en periode og endringer kan forekomme
 • fordelingen er gjort basert på innspill fra hver gren, og tar hensyn til både antall deltagere i de ulike grenene og treningstid basert på hvordan en grentrening foregår i praksis

Fritrening, se egen meny for dette

Drop-in/Gjestetrening

Etter en gjennomgang av kalender så ser vi at vi har kapasitet til å åpne for gjestetrening på gitte tider. Dette vil gjelde fra 1. april 2022, og vil da evalueres fortløpende. Vi ber om att det i første omgang tas hensyn til allerede betalende medlemmer slik att man ikke booker gjest inn på andres trening. Medlemmer står ansvarlig for att gjest betaler innen timen er ferdig.

Kriterier:

 • Gjelder KUN på hverdager mandag – torsdag 08:00 – 16:00.
 • Kun de som har hallabonnement kan ha med seg gjester.
 • For booking av fritrening MÅ navn på FBK medlem + navnet på gjesten/e + (gjest) i parentes, oppføres i kalenderen.
 • Man kan ha med inntil 3 gjester, men disse må ikke komme i veien for medlemmers trening.
 • Agility gjester  SKAL ha gjennomført nybegynner kurs og FBK medlemmet må følge regler for fritrening og har da ansvar for utstyr og sikkerhet.
 • Max 3 ganger pr gjest. pr halvår/abonnements periode.
 • Pris kr. 100,- pr person (gjest) pr time.
 • Vipps til FBK –  merkes  GJESTETRENING
 • VIPPS til 18540

NoseWork/BarnHunt tilbyr noe drop-in, kontakt grenkomité for mer info.