Hallen - Abonnement

Klubben sponser abonnement i november 2021 for medlemmene.
Og de som deltok på stevnedugnad i 2021 får desember gratis og kan trekke ifra dette på innebetalingen for første halvår.

Generell informasjon

For å trene i hallen til FKB må man være medlem i klubben og ha betalt treningsabonnement.
Kontakt oss på halldrift@fbk.no ved spørsmål.

  • ved åpning av hallen vil medlemmer innmeldt før 1/10 få tilbud om abonnement
  • deretter blir det en løpende vurdering for nye som ønsker abonnement, delvis avhengig av gren man skal trene

Treningsabonnement tegnes for et halvt kalenderår om gangen

  • hvis man starter midt i halvåret så betaler man for inneværende og resterende måneder i gjeldende halvår
  • kontakt Halldriftskomiteen for øvrige spørsmål rundt abonnement og se også kontrakt for retningslinjer.

Grenene er tildelt faste treningstider på mandag-torsdag

  • fordelingen vil bli vurdert etter en periode og endringer kan forekomme
  • fordelingen er gjort basert på innspill fra hver gren, og tar hensyn til både antall deltagere i de ulike grenene og treningstid basert på hvordan en grentrening foregår i praksis

Fritrening, se egen meny for dette

Drop-in/gjestetrening

  • foreløpig åpner vi ikke for drop-in og gjestetrening *), da vi ønsker å komme i orden i egen hall først
  • drop-in og gjestetrening vil vurderes igjen etter nyttår

*) unntak for NoseWork/BarnHunt som vil tilby noe drop-in, kontakt grenkomitée for mer info