Hallen Fellestreninger

Hver gren er ansvarlig for organisering av sine fellestreninger og påmelding til de enkelte dagene.
Mer informasjon kommer.

Treningsplan

De grå feltene betyr at den delen av underetasjen ikke er tilgjengelig for bruk.

Skisse over hallen