Fellestreninger Vinter/Vår 2024 (1. januar - 1. juli)

Hver gren er ansvarlig for organisering av sine fellestreninger og påmelding til de enkelte dagene.

1. etasje

Underetasjen

Skisse over hallen