Berg

Berg har en gresslette som har blitt brukt til trening i flere år

Fra Oslo:
Gjennom Nordbytunnelen, og avkjøring Rv152 mot Drøbak (se skilting: Årungen rostadion).
Sving deretter til venstre, og så til venstre inn på Årungveien.
Sving deretter til høyre, og så til høyre inn på Syverudveien. Fortsett rett frem til du kommer til en gresslette på høyre side, som er Syverudfeltet. Kjører du videre, vil du finne Berg, som også ligger på høyre side.

Fra Ås:
Avkjøring 18 mot Rv152, og deretter 2. avkjøring mot Arboretveien (se skilting: Årungen rostadion).
Sving til venstre og inn på Syverudveien. Du vil se en stor gresslette på venstre side som er Berg. Kjører du et stykke videre kommer du til Syverudfeltet, som også ligger på venstre side.