Fritrening retningslinjer

 

Abonnementene FULL/’fri tilgang’ og MEDIUM/’begrenset tilgang’ inkluderer fritrening i de grenene man har kjøpt abonnement for.
Det finnes unntak for noen grener, se sidene for de grenspesifikke retningslinjene.
Se kalenderoversikt for ledige tider og booking av fritrening.

I første etasje deles hallen i to deler. Man kan da enten booke høyre del SPEILDELEN eller venstre del AG-HJØRNET. Man kan trene alle grener på begge halvdelene (minus BH/NW), så navnene reflekterer utstyret som står i nærheten, ikke hva de kan brukes til.
Det er i første omgang ikke lagt opp til at man kan booke hele 1.etasjen for fritrening. Man kan dermed heller ikke gå sammen og booke hver sin halvdel for å trene sammen på hele banen.
I underetasjen deles det inn i følgende områder: BarnHunt og Microsonen.

Generelt

 • Hallabonnenter med FULL/Fri tilgang kan fritrene alle grener, men i henhold til de grenspesifikke reglene. Hvis man bytter gren/legger til en ny gren etter at man meldte seg på og kjøpte abonnement skal den aktuelle grenkomitéen varsles.
  • Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan benytte agilityutstyr hvis man ikke har plass på Agilitygruppa, eller har gjennomført introduksjonskurs i Rally, hvorpå man kan benytte agilityutstyr som er relevant for Rally og kun dette.
 • For medlemmer med MEDIUM/’Begrenset tilgang’ er fritrening grenspesifikk– dvs. man kun kan trene den grenen man bestilte abonnement for ved kontraktsignering
 • Fritrening kan ikke utføres under fellestreninger eller ved andre arrangementer/utleie
 • Fritrening begrenses til trening inne i hallen. Områdene rundt hallen er per nå ikke egnet som fritreningsområde
 • Man kan ikke gå inn i hallen med hund før timen starter, og man må være ferdig ryddet og ute av hallen før timen utløper. Dette er spesielt viktig hvis det er noen før deg eller kommer noen etter deg som skal fritrene
 • Vi trenger inntekter for å dekke høy husleie. Derfor vil interne arrangement og utleie kunne få rang foran fritrening. Man kan dermed, i enkelte tilfeller, oppleve at en booket fritrening blir avlyst til fordel for et arrangement
 • Medlemmer som konkurrerer på høyt nivå (klasse 3/Elite/landslag etc) kan sende forespørsel til Halldriftskomitéen med forespørsel om å kunne booke hele hallen oppe for fritrening til spesifikke konkurranser/uttak.
  • Ordningen pauses og vil bli evaluert når vi får mer erfaring med hallen vår
 • Hallregler og grenspesifikke regler må følges

Booking

 • Man kan booke 1 eller 2 timer per fritrening. Vi oppfordrer til å booke kun 1 time hvis du tror dette holder for din trening
 • Man kan booke fritrening helt opptil 30min før selve fritreningstidspunktet
 • Man kan kun booke en del om gangen
 • Man kan kun booke inn fritrening 7 dager frem i tid og en trening om gangen. Man skal dermed gjøre ferdig en fritrening før man booker neste. Dette for å unngå at noen få booker opp mange ledige tider
 • Hver del i hallen kan deles av inntil 5 personer per fritrening. Man kan ikke forvente å få booket del for seg selv
 • En person kan ha med flere hunder men må da evt dele sin andel av tiden på sine hunder
 • Man kan booke fritrening for seg selv og andre i samme booking. Antall og alle navn skal noteres i bookingen
 • Bookingen skal også inneholde informasjon om gren man skal trene, slik at andre som ønsker å booke seg inn på samme del på samme tidspunkt kan se hva som er planlagt
 • Siden man kan være opptil 5 personer som booker seg inn på samme fritrening MÅ man sjekke om det er andre som allerede har booket seg inn på samme del på samme tidpunkt. Hvis det er tilfelle må man sjekke hvilken gren og hva slags trening disse har planlagt, slik at man kun booker seg inn sammen med andre som har nogenlunde tilsvarende plan for gren/trening. Hvis flere har booket seg inn på samme del til samme tidspunkt oppfordres det til at de seg imellom blir enige om hvordan tiden og oppsett av baner/utstyr/treningsopplegg gjennomføres. Man kan ikke kreve at kun sitt eget opplegg benyttes, da må man heller booke inn et annet tidspunkt. Vi ønsker en klubb som er raus og inkluderende
 • Vi oppfordrer til at man ikke booker begge halvdelene til samme gren på samme tidspunkt, så langt dette lar seg gjøre. Dette for å gi flest mulig plass til fritrening. Så hvis du feks skal trene rally og det er alt er noen som har booket inn rally på den ene halvdelen – book deg med der istedetfor å booke den andre halvdelen.
 • Fornavn og etternavn vil være synlig i kalenderen på de interne bookingsidene til FBK. Ta kontakt med Halldriftskomitéen dersom dette er en utfordring for deg

TIL SLUTT KJÆRE FRITRENERE

 • Fritreningsreglene vil bli evaluert i tiden som kommer
 • Vær raus og tålmodig til vi finner den formen som passer klubben vår best. Vi trenger litt tid til å se på både kapasitet, pågang og format. Vær tålmodig og positiv!
 • Vi oppfordrer alle til å respektere fritreningsreglene. Vi ønsker at flest mulig skal få tilgang til hallen og oppleve FBK som en raus og inkluderende klubb
 • Følgende rutine blir etablert ved overtredelser av fritreningsregler og grenspesifikke regler:
  • Første overtredelse – muntlig advarsel fra Halldriftskomitéen
  • Andre overtredelse – skriftlig advarsel fra Styret 
  • Tredje overtredelse – man mister muligheten til å fritrene i hallen
 • Husk klubbens ambisjon om å skape ett miljø der alle kan trives på sitt aktivitets– og ambisjonsnivå