Rallylydighet

Info
Facebookgruppe Hallen
Facebookgruppe Alle medlemmer
Retningslinjer
Timeplan Fellestreninger i hallen
Timeplan Fellestreninger ute
Rallylydighetskomiteens  epost: rally@fbk.no
Vippsnr: 566593

Sporten
I rallylydighet konkurrerer utøverne i en bane nummerert av skilt. Disse skal følges i en forhåndsbestemt rekkefølge, hvor banen vil variere med alt fra 15-22 skilt. Banen er satt sammen av øvelser fra lydighet, agility og freestyle. Banene er forskjellige fra gang til gang slik at man ikke vet kombinasjonen på forhånd. Fører kan gå gjennom banen i 10 minutter før konkurransen, uten hund, dermed vet man hvilke øvelser man skal igjennom.

Alle starter med 200 poeng og blir trukket etter hvert som man gjør noe feil.

Det konkurreres offisielt i fire klasser, men uoffisielt finnes det også en rekruttklasse hvor man kan belønne hunden visse steder underveis. Det er lov å rose og oppmuntre hunden i konkurransen.

Dette er en aktvitet som passer for alle!