Regler for støtte

Støtte ved deltagelse i mesterskap
Follo Brukshundklubb støtter medlemmer i klubben som er forhåndskvalifisert til internasjonale mesterskap. 
Nordisk og VM støttes med 2000,- kr, mens øvrige internasjonale mesterskap støttes med 1500,- kr.
Forutsetning for støtte er at utøverne holder et kurs à minimum 4 timer, internt i klubben. Kurset holdes etter klubbens til enhver tid gjeldende kursmanual.
Vedtak 2023/5
 
Utmerkelser
Utøvere som utmerker seg i NM, Nordisk eller VM får en blomsterhilsen av klubben.
Vedtak 2018/6