Kursmanual

Generelle kursregler

 • Alle kurs i regi av FBK skal gjennomføres basert på bruk av positiv forsterkning som
  innlæringsprinsipp.
 • Alle kurs skal arrangeres i regi av komiteene.
 • For valpekurs, kurs i hverdagslydighet samt grunnkurs i agility bør antall deltagere per
  instruktør/medhjelper være maks 8.
 • Alle valpekurs, kurs i hverdagslydighet og agility grunnkurs skal inneholde en teoridel
  tilpasset kurset.
 • Weekendkurs bør ha en varighet på 12-14 timer fordelt over 2 dager. Mikrokurs har
  normalt en varighet på 3 timer og maks 6 deltagere. Øvrige kurs bør være på 1,5-2
  timer fordelt over minimum 8-10 ganger.
 • Prisen på kurs fastsettes av styret i FBK.
  –  For 2019 er prisen for ukeskurs/weekendkurs maks kr 1750,- for medlemmer og kr
  2000,- for ikke medlemmer. Prisen for mikrokurs er maks kr 400,- pr deltager.
  –  Hvis kurset skal holdes innendørs, må kursdeltagerne betale leie av hall i tillegg til
  kursavgiften.
 • Informasjon om kurset skal sendes FBKs web-ansvarlig som utarbeider annonse og
  legger ut disse på FBKs hjemmeside og på FBKs Facebookside. Kursene bør
  annonseres minst 2 uker før kursstart. Påmeldinger skal ikke tas imot før kurset er
  annonsert. Styret skal informeres med kopi av annonsen.
 • Annonser for kurs på FBKs hjemmeside og på FBKs Facebookside skal inneholde
  følgende informasjon:
  –  Hva er det kurs i
  –  Dato og klokkeslett
  –  Sted
  –  Antall plasser
  –  Pris
  –  Påmeldingsfrist
  –  Kursholder/instruktør
  –  Hvordan man melder man seg på
  –  Hvor kan man henvende seg for mer informasjon om kurset
 • Alle kurs skal ha bindende påmelding, og deltagerne skal betale kursavgiften innen
  kursstart til FBKs konto 1654 07 06763 eller til VIPPS 18540
 • Private personer/foretak skal i regelen ikke gis anledning til å legge ut tilbud om trening og kurs på våre sider. Egne regler gjeder for bedrifter vi har samarbeid med og sponsorer til egne stevner. Spørsmål om dette rettes til styret. (ref Infoskriv fra styret februar 2018).

Kurs med interne instruktører

 • Som hovedregel går 80 % av kursavgiften til instruktøren og 20 % til FBK.
  Instruktøren vil bli betalt av klubbens kasserer etter endt kurs.
 • Dersom kurset tilfredsstiller kravene om støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø,
  skal kursansvarlig søke. Støtten går til FBK. Kopi av melding om at rapport er
  innsendt til Natur og Miljø skal sendes kasserer i FBK så snart kurset er ferdig.
  Dersom kurset tilfredsstiller kravene til støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø og
  det ikke er søkt om støtte til kurset hos Natur og Miljø, skal FBK ha 30 % av
  kursavgiften, mens 70 % går til instruktøren.

Kurs med eksterne instruktører

 • Det skal utarbeides budsjett før kurset arrangeres, og dette skal legges frem for styret
  til godkjenning. Kurset skal være selvfinansierende. Utgifter i forbindelse med kurset
  skal betales av kasserer i henhold til budsjett.
 • Dersom kurset tilfredsstiller kravene om støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø,
  skal kursansvarlig søke støtte. Støtten går til FBK. Kopi av melding om at rapport er
  innsendt til Natur og Miljø skal sendes kasserer i FBK så snart kurset er ferdig.

Kursmanualen er vedtatt på FBKs styremøte 10.03.2019