Kursmanual

Generelle kursregler

 • Alle kurs i regi av FBK skal gjennomføres basert på bruk av positiv forsterkning som innlæringsprinsipp.
 • Alle grenspesifikke kurs skal arrangeres i regi av komiteene. Vapekurs, grunnkurs, kurs i hverdagslydighet ol. kan arrangeres av andre etter avtale med styret.
 • Et kurs må være på minimum 4 timer, og ha minst 4 deltakere som fullfører, for å få støtte fra Natur & Miljø. Kurset må meldes inn til Natur & Miljø i forkant av kurset. Se tilskuddsregler fra Studieforbundet Natur & Miljø.

Prisen på kurs fastsettes av styret i FBK. Veiledende priser for 2022 er som følger:

Mikrokurs à ca. 4 timer:

 • Kr 400,- for medlemmer med hallabonnement
 • Kr 500,- for medlemmer uten hallabonnement
 • Kr 600,- for ikke medlemmer

Kurs à ca 12-14 timer:

 • Kr 1750,- for medlemmer med hallabonnement
 • Kr 2000,- for medlemmer uten hallabonnement
 • Kr 2200,- for ikke medlemmer

Hvis kurset holdes ute er veiledende priser:

  • Kr 400,- for medlemmer / Kr 500,- for ikke medlemmer
  • Kr Kr 1750,- for medlemmer/ Kr 2000,- for ikke-medlemmer
 • Annonser for facebook og hjemmesiden skal utarbeides. Web-ansvarlig kan videreformilde hvis man trenger hjelp til dette.
 • Påmelding opprettes i detager.no. HUSK å legge til 10,- på påmeldingsavgiften til administrasjonsgebyr.
 • Annonsen skal sendes FBKs web-ansvarlig som legger ut denne på FBKs hjemmeside, og linker til påmelding i deltager.no. Det skal også opprettes arrangement på FBKs facebookside (hovedsiden). Webansvarlig kan være behjelpelig med dette.
 • Kursene bør annonseres minst 2 uker før kursstart.
 • Påmeldinger skal ikke tas imot før kurset er annonsert. Liste over deltakere sendes til kasserer så fort kurset er fulltegnet.
 • Annonser for kurs på FBKs hjemmeside og på FBKs Facebookside skal inneholde følgende informasjon:
  • Dato og klokkeslett
  • Sted
  • Antall plasser
  • Pris
  • Påmeldingsfrist
  • Kursholder/instruktør
  • Hvordan man melder man seg på
  • Hvor kan man henvende seg for mer informasjon om kurset
  • Evt. forutsetninger må beskrives i facebook arrangmentet.
 • Alle kurs skal ha bindende påmelding, og deltagerne skal betale kursavgiften innen kursstart til FBKs konto 1654 07 06763.
 • Private personer/foretak skal i regelen ikke gis anledning til å legge ut tilbud om trening og kurs på våre sider. Egne regler gjelder for bedrifter vi har samarbeid med og sponsorer til egne stevner. Spørsmål om dette rettes til styret.

Kurs med interne instruktører

 • Som hovedregel går 75 % av kursavgiften til instruktøren og 25 % til FBK. Instruktøren vil bli betalt av klubbens kasserer etter endt kurs.
 • Etter at påmeldingen er stengt skal instruktøren fylle ut et skjema som sendes klubbens kasserer. Skjema for utfylling finner du her. Instruktøren vil bli betalt av klubbens kasserer etter endt kurs.
 • Dersom kurset tilfredsstiller kravene om støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø, skal kursansvarlig søke. Støtten går til FBK. Kopi av melding om at rapport er innsendt til Natur og Miljø skal sendes kasserer i FBK så snart kurset er ferdig.
 • Dersom kurset tilfredsstiller kravene om støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø og det ikke er søkt om støtte til kurset hos Natur og Miljø, går 65 % til instruktøren, mens FBK skal ha 35 % av kursavgiften.

Kurs med eksterne instruktører

 • Kurset skal være selvfinansierende. Utgifter i forbindelse med kurset skal betales av kasserer i henhold til budsjett.
 • Dersom kurset tilfredsstiller kravene om støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø, skal kursansvarlig søke støtte. Støtten går til FBK. Kopi av melding om at rapport er innsendt til Natur og Miljø skal sendes kasserer i FBK så snart kurset er ferdig.
 • Etter at påmeldingen er stengt skal kursansvarlig fylle ut et skjema som sendes klubbens kasserer. Skjema for utfylling finner du her. Kursholder vil bli betalt av klubbens kasserer etter endt kurs.

Kursmanualen gjelder fra og med 1. januar 2022, og er vedtatt på FBKs styremøte 20. desember 2021