Retningslinjer agility

Alle som trener agility i FBK, skal være medlem av klubben.
Generelt skal hunder som trener agility, være eldre enn 1 år.

Gruppeinndeling

Gruppe 1

Gruppe 1 består av nybegynnere som har gjennomført grunnkurs i agility, enten i FBK eller annen klubb. Utøvere som har konkurrert i ferdighetsklasse 2 eller 3 i agility kan starte med ny hund uten grunnkurs ved 1 års alder.

NB: Ekvipasjer som trener på gruppen har ansvar med å bistå med å bygge opp hindre og å bistå med hjelp til andre når de selv ikke går.

Gruppe 2

Gruppe 2 består av de som har oppnådd bronsemerke i agility. Ekvipasjer som begynner å konkurrere, skal overføres til konkurransegruppa, men det er mulig å bli på gruppe 2 ut sesongen. Om det på trening med veileder møter opp svært mange ekvipasjer på gruppe 1 og svært få på gruppe 2, er det mulig å «overføre» noen fra gruppe 1 til gruppe 2 på den aktuelle treningen.

NB: Ekvipasjer som trener på gruppen har ansvar med å bistå med å bygge opp hindre og å bistå med hjelp til andre når de selv ikke går.

Konkurransegruppa

Konkurransegruppa består av de som har startet på offisielle konkurranser i agility. Om en har konkurrert i klasse 2 eller høyere, kan en starte direkte på konkurransegruppen med ny hund uten å gå via gruppe 1 og 2. Ved trening av unghunder under 12 måneder skal følgende regler følges på grunn av at hundenes skjelett ikke har satt seg og de ikke bør ha unødig belastning:

  • Ikke trene felthindre som bom, møne og vippe (unntatt felttrening uten å ta de over hele hinderet)
  • Ikke trene regulær slalåm (men eventuelt allé-slalåm eller kun innganger som 2 x 2)
  • Ikke hoppe høyt på hoppehindre (helst en halvpinne liggende på banken eller eventuelt på laveste nivå på aluminiums-hindrene (ikke de blå gamle i tre)), eller eventuelt uten pinne for å trene passeringer uten hopp

Innetrening høst og vinter

Påmelding til innetrening er bindende. Kostnadene for hall-leie, med fradrag av eventuelt beløp sponset av klubben, blir fordelt på de som har meldt seg på innetreningen. For at økonomien i dette skal være forutsigbar og at klubben ikke skal bli økonomisk skadelidende, er vi avhengig av at alle påmeldte betaler korrekt beløp innen gitt tidsfrist.

Om en påmeldt hund blir skadet eller dør og dermed ikke kan delta på innetrening, kan en slippe å betale treningsavgiften om det rapporteres til Agilitykomiteen før treningsavgiften for gjeldende innetrenings-sesong er beregnet, det vil si innen e-posten om treningsavgift er sendt ut til medlemmene. Erfaringsmessig skjer dette ca. en ukes tid etter at påmeldingsfristen går ut. Veterinærattest skal legges ved.

Alle som er påmeldt står fritt til å gi bort eller selge plassen sin til andre ekvipasjer på samme nivå. Ekvipasjene ordner dette seg imellom og gir beskjed til Agilitykomiteen.

Om en konkurranseekvipasje går glipp av en trening, kan dette tas igjen innen samme treningssesong, f.eks. ved å trene to dager samme uke ved en senere anledning.

Kuldegrense for avlysning av treninger er -10 eller lavere. For Gruppe 1 og Gruppe 2 er dette en regel siden det er veiledernes ansvar. Utøvere på konkurransegruppa må selv avgjøre dette for sine hunder, men det anbefales ikke fra komiteens side på grunn av vanskeligheter med nok oppvarming av hundene før trening og at det blir veldig kald luft for de å puste inn.

Gjestetrening
Betaling 100kr. per trening til Vipps: 18540
Det er tillatt med 2 gjestetreninger per kvartal, men det tillates ikke gjestetrening på treninger med mange påmeldte.

Generelle retningslinjer ved trening

Alle skal møte minst 15 minutter før oppsatt treningstid for å hjelpe til med å bygge bane. Hunder skal være ferdig luftet og klare til å trene etter at kombinasjonene er bygget. Etter trening skal alle hjelpe til med å rydde.

Tisper med løpetid er tillatt på alle grupper, men skal bruke tispetruse.

Utagerende hunder har ikke anledning til å delta på våre treninger. Om en hund oppfattes utagerende så skal dette meldes til agility-komiteen som vil følge det opp.

Ekvipasjer som har oppnådd bronsemerket, kan trene på egenhånd på Syverud når det ikke foregår organisert trening.

Hunder skal ikke ha sele/halsbånd under trening på kombinasjoner. Unntak: de kan ha sele/halsbånd om man skal trene et element og trenger støtte; eksempelvis bom etc.

Alle har selv ansvar for egen trening, og må tenke sikkerhet for egen hund. Det innebærer å be om hjelp på felthinder som vippe, etc. Veiledere må være tilgjengelige ved trening på vippe og hjelpe til ved behov (eventuelt få en annen utøver til å hjelpe). I tillegg må de hjelpe utøverne til å tenke sikkerhet.

Parkering ved Follohallen skal skje foran hallen eller på parkeringsplassen ovenfor, ikke utenfor bygget ved siden av. Hunder skal luftes vekk fra hallen, med særlig vekt på å unngå markeringer ved inngangsporten. Alle hunder skal holdes i bånd når de ikke trener, også utenfor hallen.

FBKs mål for lag

 – At flest mulig av klubbens medlemmer som trener og konkurrerer skal delta i lagkonkurranser for klubben.
– Øke team-/klubbfølelsen blant ekvipasjene i klubben.
– Å få kvalifisert flest mulig ekvipasjer som kan representere Follo Brukshundklubb i agilityNM for lag.

Retningslinjer for lagdeltakere

1. Lagpåmelding skjer i lukket facebookgruppe «FBK agility Lag» der lagleder legger ut påmeldingsfrister for de enkelte konkurranser som er aktuelle for lagdeltakelse, eller ved e-post til lagleder.
2. Lagdeltakerne må forholde seg til lagleders disposisjoner. Lagleder gjør alle deltakere kjent med hvilke kriterier som legges til grunn for lagoppsettene.
3. Lagdeltaker skal melde fra til lagleder at han/ hun har ankommet stevnet.
4. Lagdeltakere som er påmeldt men likevel ikke kan komme på stevnet må raskest mulig gi beskjed til lagleder.
5. Alle lagløp teller i statistikken som legges til grunn ved laguttakene og benyttes til rangering av ekvipasjer til NM, der kun de 6 beste løpene teller med.

 

Agilitykomité 2018, med tillegg 2019