Retningslinjer agility

Alle som trener agility i FBK skal være medlem av klubben.
Generelt skal hunder som trener agility være eldre enn 1 år.

For å trene i hallen må man abonnere på trening i hallen.
Se egen info for priser og hvordan kjøpe abonnement.

Gruppeinndeling

Nybegynner Gruppe 1

Gruppe 1 består av nybegynnere som har gjennomført grunnkurs i agility, enten i FBK eller annen klubb/sted. NB: Ekvipasjer som trener på gruppen må bistå med å bygge opp hinder og hjelpe andre når de selv ikke går.

Nybegynner Gruppe 2

Gruppe 2 består av de som har oppnådd bronsemerket i agility. Om det på trening med veileder møter opp svært mange ekvipasjer på gruppe 1 og svært få på gruppe 2 er det mulig å «overføre» noen fra gruppe 1 til gruppe 2 på den aktuelle treningen.

En fører som har bestått Bronsemerket i løpet av de siste 4 årene kan gå direkte inn på Nybegynner Gruppe 2 med ny hund (Bronsemerket kan være oppnådd med tidligere hunder).

NB: Ekvipasjer som trener på gruppen må bistå med å bygge opp hinder og hjelpe andre når de selv ikke går.

Konkurransegruppa

Konkurransegruppa består av de som har startet på offisielle konkurranser i agility. Hvis man har konkurrert i klasse 2 eller høyere de siste 4 årene kan man starte direkte på konkurransegruppa med ny hund uten å gå via gruppe 1 og 2.
Ved trening av unghunder under 12 måneder skal følgende regler følges på grunn av at hundenes skjelett ikke har satt seg og de ikke bør ha unødig belastning:

 • Ikke trene felthindre som bom, møne og vippe (kan gjøre innledende grunntrening uten å ta de over hele hinderet i fart)
 • Ikke trene regulær slalåm (men eventuelt allé-slalåm eller kun innganger som 2 x 2)
 • Ikke full høyde på hoppehinder (kan trene lav høyde eller kun med vinger)

Alle i Konkurransegruppa må regne med å stille som veiledere på treningene til Nybegynnergruppa noen ganger i løpet av året.

 

Generelle retningslinjer for trening

Alle skal møte klare til oppsatt treningstid for å hjelpe til med å planlegge trening og bygge kombinasjoner/bane. Hunder skal være ferdig luftet og varmet opp før oppmøtetid. Etter bygging skal hundene varmes kort opp igjen før man starter å trene. Etter trening skal alle hunder gås ned og førere hjelper til med å rydde.

Tisper med løpetid er tillatt på alle grupper, men de skal bruke tispetruse.

Utagerende hunder har ikke anledning til å delta på våre treninger. Om en hund oppfattes utagerende så skal dette meldes til agility-komiteen som vil følge det opp.

Hunder skal ikke ha sele/halsbånd under trening på kombinasjoner. Unntak: de kan ha sele/halsbånd om man skal trene et element og trenger støtte; eksempelvis bom etc.

Alle har selv ansvar for egen trening, og må tenke sikkerhet for egen hund. Det innebærer å be om hjelp på felthinder som vippe etc. Veiledere må være tilgjengelige ved trening på vippe og hjelpe til ved behov (eventuelt få en annen utøver til å hjelpe). I tillegg må de hjelpe utøverne til å tenke sikkerhet.

 

Trening i Follo Hundehall

Fellestreninger: Alle som betaler abonnement kan trene på fellestreninger. Det vil bli lagt opp til både puljevise fellestreninger med mindre kombinasjoner samt konkurranse-/banetrening for Konkurransegruppa. For Nybegynnergruppa blir det fellestreninger med veiledere.

Fritrening:  De som har abonnement og trener på Nybegynnergruppe 2 og Konkurransegruppa kan booke tid i hallen og fritrene etter gjeldende bookingregler, se egne infosider om dette

Det er ikke anledning pr nå til å ta med gjester/ikke-abonnenter på fritrening.

Man er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende regler i hallen.

 

FBKs mål for lag

 •  At flest mulig av klubbens medlemmer som trener og konkurrerer skal delta i lagkonkurranser for klubben
 • Øke team-/klubbfølelsen blant ekvipasjene i klubben
 • Kvalifisere flest mulig ekvipasjer som kan representere Follo Brukshundklubb i agility-NM for lag. Klubben sponser dermed påmeldingsavgiften for lagdeltagelse

Retningslinjer for lagdeltakere

 • Lagpåmelding skjer i lukket facebookgruppe «Follo Brukshundklubb Agility LAG» der lagleder legger ut påmeldingsfrister for de enkelte konkurranser som er aktuelle for lagdeltagelse, eller ved e-post til lagene
 • Lagdeltagerne må forholde seg til lagleders disposisjoner. Lagleder gjør alle deltagere kjent med hvilke kriterier som legges til grunn for lagoppsettene
 • Lagdeltaker skal melde fra til lagleder at han/ hun har ankommet stevnet.
 • Lagdeltakere som er påmeldt men likevel ikke kan komme på stevnet må raskest mulig gi beskjed til lagleder
 • Alle lagløp teller i statistikken som legges til grunn ved laguttakene og benyttes til rangering av ekvipasjer til NM, der kun de 6 beste løpene teller med

Agilitykomité 2018, revidert 2021