Drømtorpjordet

Gjerdet på Drømtorpjordet ble tatt ned 18. august, og etter dette har ikke FKB orginiserte trenger der lenger.

Takk for oss – sommeren 2023!

Retningslinger for bruk av Drømtorpjordet.

Vi har sommeren 2023 fått en avtale med med Nordre Follo kommune, avdeling Vei og Park, om å benytte en del av Drømtorpjordet i Ski til hundetrening.

Det satt opp et midlertidlig gjerde, og området er prioritert til bruk for Follo Brukshundklubb sine medlemmer.

Området er ment til trening med hund, og ikke som lufteområde. Hunder skal ikke gjøre fra seg her inne, hverken urin eller avføring. Skulle uhellet være ute, må eventuell avføring plukkes opp og urin må spyles vekk umiddelbart.

Drømtorpjordet ligger i Ski, mellom Ski Alliansehall og Drømtorp industriområde. Innkjøring skjer fra Kirkeveien, ved Kontra Kulturskole.