Timeplan Rally

Mandag (halv hall) inndelt i 3 tidsrom fra kl 17-22

        17:00- 18:45 (15 min ekstra for å sette opp skilt)

        18:45- 20:15

        20:15- 22:00 (15 min ekstra for å rydde)

Onsdag (hel hall) inndelt i 2 tidsrom fra kl 19-22

        19:00-20:30

        20:30-22:00

 

Vi ber om at tidspunktene respekteres så alle får trene når de er satt opp.  Andre har hallen før og etter vår tid, så det er ikke anledning til å komme før oppsatt tid for å sette ut skilt, og alt må være ryddet før kl 22.