Retningslinjer rallylydighet

Alle som trener rallylydighet i Follo Brukshundklubb må være medlem, og har fullført introduksjons/nybegynnerkurs i rally. Disse retningslinjene er laget for at alle skal kunne få en så god og effektiv trening som mulig. Vi er nå veldig mange som trener rallylydighet, noe som er veldig hyggelig, men det er viktig at vi respekterer hverandres tid og trening.

Trening i PROVIThallen

Man er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende regler i hallen.

Fritrening: De som betaler abonnement, kan booke tid i hallen og fritrene etter gjeldende bookingregler, se egne infosider om dette. Det er ikke anledning pr nå til å ta med gjester/ikke-abonnenter på fritrening.

Fellestrening: Alle som betaler abonnement, kan trene på Rallys fellestreninger. Treningen er for alle nivåer.

En kan ta med bur til hunden, så den kan være inne under hele treningstiden. Burene settes langs med veggene.

Tisper med løpetid kan trene i kl.3 og Elite. I noen tilfeller, og dersom det er greit for alle de andre deltagerne, kan løpetispe delta på trening i lavere klasser også. Vis hensyn med å ha hunden med løpetid i bilen mellom treningene. Tispetruse skal alltid brukes på trening inne for tisper med løpetid.

Generelle retningslinjer for fellestrening

  1. Det legges ut en ny meningsmåling i facebookgruppa «Follo Brukshundklubb – Rally i Provithallen«, hver søndag kveld for kommende uke. Huk av for det tidspunktet du ønsker å trene. Merk at det er 2 alternativ for hvert tidspunkt, et for de med 1 hund og et for de med 2 hunder. For at alle skal få et godt utbytte av treningene, er det satt en maksgrense for antall ekvipasjer på hvert tidspunkt. Sjekk hvor mange som er påmeldt, og velg et annet tidspunkt om det er fullt. Det er ingen restriksjoner på om du trener en av dagene eller begge.

  2. Bruk kommentarfeltet til å planlegge treningen. Der kan en komme med ønsker/ forslag til momenter eller skiltkombinasjoner som en ønsker å trene. Å bidra med valg av bane, vil for mange øke bevisstheten hva som gir best treningsutbytte. Det er plass til opp til 3 grupper på hvert tidspunkt på mandager når vi har delt hall, og opp til 6 grupper på onsdager når vi har hele hallen.

  3. Møt opp i tide til treningstiden, med ferdig luftet hund.

  4. Alle i første gruppe må hjelpe til med å sette opp skilt og baner når treningen starter. Start banebygging selv om ikke alle har kommet.

  5. Gi gjerne beskjed hvis du blir forsinket.

  6. Bli enige, før hver gruppe starter, om gruppene vil rullere mellom baner eller ikke. Fordel tiden, og bruk klokke så tiden fordeles likt mellom alle ekvipasjene.

  7. Om det er ledig plass utenfor banene som settes opp, kan denne brukes til innlæring av Rallylydighetsmomenter om det ikke forstyrrer den som går. Avklar først om det er greit.

  8. Ikke vær redd for å spørre dersom du lurer på noe. Hjelp hverandre underveis i treningen ved behov. Spør de du trener sammen med om de vil ha input underveis, etter ferdiggått bane, eller ikke i det hele tatt.

  9. Alle i siste gruppe rydder, så alt er ferdig til kl 22:00.

God trening alle sammen!

Hilsen oss i rallylydighetskomitéen