Retningslinjer for bruk av Drømtorpjordet

Velkommen til vårt treningsområde på Drømtorpjordet.

Alle medlemmer i Follo Brukshundklubb kan trene på området mellom kl. 10.00 og 21.00 sommeren 2023, men noen tider er satt av til fellestreninger for noen av klubbens grener – se oversikt over treningstider.

Ved inngangene til området er det satt opp skilt som viser til at dette området er prioritert for medlemmer av FBK. Ved eventuelle spørsmål fra publikum kan man henvise til disse skiltene.

FBKs kontaktpersoner for bruk av området og parkering:
Tove Dreierstad, styreleder FBK 92202614
Anne Grete Haudemann, medlem komitéen for uteareal 93258721
Liv Rishaug, medlem komitéen for uteareal 90194568


Parkering

 • Parker inntil gjerdet og huset vis a vis jordet, vær nøye med at dere ikke sperrer veien og gi god plass til gjennomkjøring mot industriområdet
 • Det finnes også parkeringsmulighet høyere oppe i Drømtorpveien – vis a vis Idrettsveien 45C og D
 • Man kan også parkere ved Ishallen, som er et stykke å gå fra jordet


Vis hensyn til naboene og andre FBK-medlemmer

 • Unngå at hundene står og bjeffer
 • Bruk pose
 • Luft hunden godt før du går inn på banen


Trening

 • Fellestreninger – se oversikt over treningstider
 • Fritrening er tillatt utenom fellestreningene. Dersom dere er flere på banen samtidig, bli enige og del eventuelt av banen med gjerder som finnes i hengeren.


Praktisk

 • Husk solskjerming av hund i bil
 • Ha med vann til deg selv og hunden
 • Toaletter finnes på idrettsplassen
 • Det er humpete flere steder. Tenk skadebegrensning og legg trening med høy fart og hinder der underlaget er jevnest.


Utstyr

 • Sette alt inn i hengeren etter bruk
 • Henger står på stedet


Gressklipping

 • Det opprettes en klippegruppe som holder kontroll på at gresset ikke blir for langt.