Retningslinjer Barn Hunt

Retningslinjer Barn hunt 
 Alle som trener Barn Hunt i FBK, skal forholde seg til regler i forhold til klubben og sporten. 

Retningslinjer trening 
For nye ekvipasjer som skal trene hos oss, må de ha gjennomført enten et introduksjonskurs i Barn Hunt (uavhengig hvilken klubb som arrangerer) eller deltatt på «Åpen dag» hos FBK. Dette for å gi alle ekvipasjer som trener hos oss en god treningsopplevelse. Videre må du melde deg på treningen gjennom arrangement i Facebook. 

Påmelding er bindende. Kostnadene for lokale dekkes inn av treningsavgift fra deltakerne. For at økonomien i dette skal være forutsigbar og at klubben ikke skal bli økonomisk skadelidende, er vi avhengig av at alle påmeldte betaler korrekt beløp med dato innen gitt tidsfrist. 

Pris: 100,- (2 runder) for medlemmer. 
Pris: 150,- (2 runder) for ikke medlemmer. 
Betales med Vipps eller kontant i Låven. 

Alle som er påmeldt står fritt til å gi bort eller selge plassen sin til andre ekvipasjer seg imellom og gir beskjed til Barnhunt komiteen. 

Trening holdes av veileder. Egentrening er ikke tillatt. 
Kuldegrense for avlysning av treninger er -10 eller lavere. 

Generelle retningslinjer ved trening 

Alle skal møte 10 minutter før oppsatt treningstid. Hunder skal da være ferdig luftet og klare til å trene. 

Tisper med løpetid er tillatt, men skal bruke tispetruse. Hannhunder som marker skal bruke tissebånd. Ved tissing på høyballer må de erstattes med kr. 100,-. 

Utagerende hunder har ikke anledning til å delta på våre treninger. Om en hund oppfattes utagerende så skal dette meldes til barn hunt-komiteen som vil følge det opp. 

Hunder skal ikke ha sele/halsbånd under trening. 

Parkering skal skje foran låven. Man må Ikke sperre veien som går videre opp til boligene. 
Hunder skal luftes i skogen vekk fra låven, med særlig vekt på å unngå markeringer ved inngangsdøren til FBK Låven. Alle hunder skal holdes i bånd når de ikke trener, også utenfor Låven. All avføring skal plukkes opp. 

FBKs mål for Barnhunt 

  • At FBK låven skal være et trivelig sted å møtes for å gjøre noe gøy med hunden sin. 
  • At flest mulig av klubbens medlemmer som trener også ønsker å konkurrere. 
  • Øke team-/klubbfølelsen blant ekvipasjene i klubben.