Retningslinjer Barn Hunt

Fritrening

Fritrening kan kun utføres av FBK medlemmer som har tegnet abonnement i hallen, og ekvipasjer fra konkurransenivå senior og oppover – og i henhold til felles regler for fritrening

Tissing på høyballer

Vi oppfordrer alle NYE om å gå til innkjøp av tissebånd for hannhunder (de markerer ofte i begynnelsen) og tispetruse til tispene, dersom man ønsker å unngå urinering i ringen. Hver høyball det tisses på, må erstattes og koster 100,-/stk. (Höoks.no har tissebånd/truser, men sjekk også andre dyrebutikker i nærheten).

Ta gjerne med leke eller godbiter slik at dere kan belønne masse. Men bruk kun godbiter som ikke løser seg opp i masse småbiter. Da blir det fort godbit jakt og ikke rottejakt.

Grenspesifikke regler

Alle som trener Barn Hunt i FBK, skal forholde seg til Barn Hunt Norge og Barn Hunt International, samt Follo Brukshund Klubb sine regler.

 • Fritrening kan kun utføres av FBK medlemmer og som har tegnet abonnement i hallen (FULL/MEDIUM), og ekvipasjer fra konkurransenivå senior og oppover – og i henhold til felles regler for fritrening.
 • Se Barn Hunt sitt regelverk rundt hva slags type bånd som kan brukes, både på trening og under konkurranser
 • Halsbånd eller sele skal ikke benyttes i ringen. Hunden skal være helt «naken»
 • Hunden skal alltid være koblet i bånd utenfor ringen, og båndet skal alltid holdes av en person (dvs. ikke festes i gjerde, biler etc)
 • Lufting av hund må foregå i tråd med Barn Hunt regelverk, samt i samsvar med hallreglene – og gjelder både på trening og under konkurranser
 • Hver høyball som det urineres på, må erstattes med kr. 100,-/høyball
 • For å delta på fellestreninger, må man melde seg på treningene som blir publisert på Facebook
 • Fysisk og verbal avstraffelse av hund er ikke lov!
 • Alle skal møte 10 min. før oppsatt treningstid, ferdig luftet og klare til å trene
 • Tisper med løpetid er tillatt, men skal bruke tispetruse. Hannhunder som marker skal bruke tissebånd
 • Utagerende hunder har ikke anledning til å delta på våre treninger
 • Follo sine BH veildere kan gjennomføre trening med utøvere (med og uten abonnement) utenom fellestreninger.

Se barn Hunt Norge for Barn Hunt regler og medlemskap i Barn Hunt Norge www.barnhuntnorge.no.

FBKs mål for Barn Hunt

 • At hallen skal være et trivelig sted å møtes for å gjøre noe gøy med hunden sin
 • At flest mulig av klubbens medlemmer som trener også ønsker å konkurrere
 • Øke team-/klubbfølelsen blant ekvipasjene i klubben

Vi håper å få med oss mange fine folk videre i nye våre lokaler. Velkommen skal dere være.