Questions & Answers

Questions: Answers:
«Begrenset tilgang til en gren og en hund». Betyr det at man da ikke kan fritrene når hallen er ledig? Eller betyr det at man trener en gren med en hund, men kan bruke hallen ellers? Man kan fritrene både med abonnement FULL/Fri tilgang og MEDIUM/Begrenset tilgang, i henhold til grenspesifikke regler.
Blir det fortsatt utetrening på Berg/Syverud?
Vil det være mulighet for trene ute i vår/sommer/høst halvåret eller vil all trening nå være inne i hall?
Ja, vi har fortsatt Syverud/Berg men vi må se an hvordan det blir med utstyr på 2 plasser.
Blir det treningsområde utenfor hallen, og kan man trene der uten abonnement Dette kommer vi tilbake til, ikke avklart uteområdene.
Kan man trene på parkeringplassen utenfor hallen, uten å booke tid? Nei, ikke aktuelt å bruke parkeringsplassen og klubbens utstyr der.
Kan man trene på utsiden av hallen uten å ha abonnement Nei (og pr nå har vi ikke avklart evt treningsområder ute)
Stemmer det at Nybegynner gruppa i AG bare har fått tid på søndag 18-21? Ja. Fordeling av treningstider vil bli evaluert utover vinteren/våren.
Må man tegne abonnement for delta på barn hunt trening en gang iblant? Det vil være mulig med drop in på visse tidspunkt, men vi ønsker at klubbens medlemmer skal kjøpe abonnement og at disse blir prioritert.
Inngår abonnementet «Trening for agility nybegynner gruppe 1» i abonnementet «fri tilgang»? Har du abonnementet FULL/’Fri tilgang’ så kan du også delta på AG-nybegynnertreninger i henhold til AG sine regler.
Jeg lurer på om hvis jeg melder meg på fri trening om jeg da kan trene når hallen er ledig også ? Og hvis jeg melder meg på begrenset når er rally treningen og kl ? Ja, med ‘Fri tilgang’ kan man fritrene (i henhold til grenspesifikke regler) For fellestreninger, se kalenderoversikt for fellestreninger.
Fra kontrakt: se egne regler for booking av fritrening og retningslinjer for bruk av hall». Hvor finner jeg regler og retningslinjer som det vises til i punkt 4.3? Regler for fritrening og bruk av hall er under utarbeidelse. Vi legger ut på hjemmeside så fort vi har ting klart.
Jeg som meldte meg inn etter 1.oktober, får jeg noe info om hvorvidt jeg får tilgang på hallen eller ikke? Medlemmer innmeldt etter 1/10 må dessverre avvente, og vi kommer tilbake etter nyttår om det blir aktuelt å ta inn flere.
Hvordan vil fritrening fungere i praksis? Det står at det kun er lov å booke fritrening når det er ledig i kalenderen. Betyr det at man kan booke tid for fritrening og f.eks. sette opp rallybane uten å risikere at det er femten andre som kommer for å fritrene andre grener samtidig? Eller betyr «ledig i kalenderen» bare utenfor tidene det er satt opp fellestrening og så kan alle komme og trene når som helst i det tidsrommet? Oppdatert nov 2021: Det vil være 5 plasser pr del i hallen til fritrening. En person kan booke på vegne av alle 5. Hvis ikke alle 5 plassene er fylt kan andre booke seg inn på samme tidspunkt.
For fritrening utenom oppsatte tider på ettermiddag/kveld – må man ha fri tilgang (alle grener/flere hunder) eller kan man også fritrene med begrenset tilgang (en hund/en gren)? Man kan fritrene både med abonnement FULL/Fri tilgang og MEDIUM/Begrenset tilgang, i henhold til grenspesifkke regler.
Vil det koste det samme om man velger trening av bruks for en hund og lydighet for en hund når treningstimene er veldig forskjellige? Bruks har to timer per uke, lydighet veldig mye mer Ja, abonnementsprisene er de samme. Fordelingen mellom grenene er avklart med grenkomiteene og basert på innspill fra disse, og gjenspeiler praktisk treningstid man får og antall utøvere pr gren.
Kan man booke mer en 1t til fritrening? Tenker om man booker hall 1t og må bruke tid bygge/rydde samt trene flere hunder. Ja, og vi kommer tilbake til de konkrete reglene.
Er det fast pris? Ja, det er faste abonnementspriser.
har dere diskutert å legge opp til litt årstidsvariasjon framover…Det jeg tenker på er muligheten for abonnement en del av året (vinter?). Nei, abonnement går pr kalenderhalvår da klubben har faste utgifter på hallen hele året.
datter er med mor på trening innemellom og trener familiens hund istedenfor mor i noen økter. Mor har abonnement. Må datter ha noe eget? Nei, her kan datter gå som ‘reserverhandler’ og være med på fellestreninger på mors abonnement.
Vil det fortsatt være begrenset antall som får plass på Barn Hunt treningene, og vil det være mulig å trene BH som fritrening? Ja, vi vil begrense antall per trening. Dette for å sikre tid til alle i banen. Vi vil innføre egentrening, i første omgang, for de som konkurrerer i senior og oppover.
Vi trener LP og bruks per i dag, men velger begrenset tilgang med LP her da den grenen har mer tid i hallen på ettermiddag/kveld. Regner med at fritrening utenom oppsatte tider ikke er grenavhengig? Man kan som utgangspunkt kun fritrene den grenen man har kjøpt abonnement for. Dette gjelder i praksis spesielt bruk av grenutstyr for grener man ikke har betalt for.
Jeg ønsker å endre mitt abonnement så jeg kan trene mer, hva gjør jeg? Ta kontakt med halldrift@fbk.no ved endring av abonnement.
Kan en reservehandler være med et annet vanlig medlem på fritrening. Ja, men reserverhandler kan ikke fritrene alene på en annens abonnement og med dens hund, da dørkode ikke skal deles ut.