FBK Låven

Barn hunt har sin egen låve i Drøbak, hvor kun aktiviteter innenfor barn hunt foregår.

Denne låven er åpen under treningstider, kurs og konkurranser. For å kunne delta må man melde seg på fortløpende. Enten via deres facebookgruppe, eller ved å sende en mail til barnhunt@fbk.no.