FBK Låven

Barn hunt har sin egen låve i Drøbak, hvor kun aktiviteter innenfor barn hunt foregår.

Denne låven er åpen under treningstider, kurs og konkurranser. For å kunne delta må man melde seg på fortløpende. Enten via deres facebookgruppe, eller ved å sende en mail til [email protected]

Vel møtt!

Kontakt oss

Post: Postboks 235, 1400 Ski

Kontonr: 1654 07 06763

E-post: [email protected]

Vipps: 18540

Lukk meny